Igradnja i sanacija pristupnih telefonskih mreža Ispis
Autor Administrator   
Nedjelja, 19 Rujan 2010 11:56

1. Sanacija podzemne telefonske mreže na području Kantona Sarajevo, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Sarajevo
2. Sanacija vazdušne telefonske mreže na području Kantona Sarajevo, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Sarajevo
3. Sanacija podzemne telefonske mreže Igman – Bjelašnica, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Sarajevo
4. Sanacija vazdušne telefonske mreže Rakovica Sarajevo, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Sarajevo

5. Velika sanacija vazdušne telefonske mreže na području Kantona Sarajevo, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Sarajevo
6. Sanacija podzemne mreže Nišići – Malešići, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Sarajevo
7. Građevinski i ostali radovi na održavanju tt mreže i ostalih telekomunikacijskih kapaciteta na području Direkcije Sarajevo, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Sarajevo
8. Sanacija telemetrijskih kablova na području BiH za potrebe Elektroprivrede BiH, Investitor J.P.Elektroprivreda BiH
9. Izrada optičkog kablovskog priključka za Centar pošta Sarajevo, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Sarajevo
10. Izrada optičkog kablovskog priključka za naselje Briješće, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Sarajevo
11. Izgradnja pristupne i sekundarne telefonske mreže Mahmić Selo, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Bihać
12. Izgradnja pristupne i sekundarne telefonske mreže Hajdarevići, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Zenica
13. Sanacija podzemnih telefonskih kablova, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Sarajevo
14. Izgradnja optičkog spojnog puta Tešanj (Jelah)-Mrkotići, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Zenica
15. Izgradnja optičkog spojnog puta Zenica - Gornja Zenica, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Zenica
16. Izgradnja podzemne mjesne telefonske mreže Memići - Kalesija, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Tuzla
17. Izgradnja podzemne mjesne telefonske mreže Donja Miričina, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Tuzla
18. Izgradnja podzemne mjesne telefonske mreže Skokovi, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Bihać
19. Izgradnja razvodne telefonske mreže Visoko, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Zenica
20. Izgradnja podzemne mjesne telefonske mreže Moluhe-Tuzla, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Tuzla
21. Izgradnja podzemne mjesne telefonske mreže Zelinja Srednja Gradačac, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Tuzla
22. Izgradnja podzemne mjesne telefonske mreže Međiđa Gornja Gradačac, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Tuzla
23. Izgradnja podzemne mjesne telefonske mreže Đelilovac Travnik, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Travnik
24. Izgradnja podzemne mjesne telefonske mreže Vitovlje Travnik, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Travnik
25. Izgradnja podzemne mjesne telefonske mreže Jablanica Tešanj, Investitor BH Telekom d.d. Direkcija Zenica
26. Izgradnja optičkog privoda TS Blažuj-JP EP BiH, Investitor J.P.Elektroprivreda BiH
27. Izgradnja optičkog privoda TS Reljevo-JP EP BiH, Investitor J.P.Elektroprivreda BiH
28. Izrada i montaža glavnog razdjelnika i izrada instalacija u zgradi općine Novi grad Sarajevo, Investitor općina Novi grad Sarajevo
29. Montaža glavnog razdjelnika i prebacivanje kablova-JP EP BiH, Investitor J.P.Elektroprivreda BiH
30. Posebno bi izdvojili realizaci ju optičkog prstena na Kosovu za PTK Kosova na dionicama: Mitrovica-Priština, Priština-Gjilan i Gjilan-Ferizaj u ukupnoj dužini od oko 120 kilometara.

Ažurirano Nedjelja, 30 Siječanj 2011 13:13