Dec 5

F irma TELINVEST d.o.o. Sarajevo je pouzdani partner za uspješnu poslovnu saradnju na poslovima inženjeringa iz oblasti telekomunikacija. Više od jedne decenije tradicije i iskustva, znanja i profesionalnog odnosa u projektovanju, proizvodnji i izvođenju radova iz oblasti telekomunikacija stoji iza TELINVEST d.o.o. Sarajevo.

Firma raspolaže sa proizvodno-poslovnim objektom veličine cca 300m² i upošljava 29 radnika, razlišitih kvalifikacionih struktura od visokoobrazovanih kadrova sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti telekomunikacija, do iskusnih tehničara, visokokvalifikovanih montera i ostalog osoblja potebnog za realizaciju poslova iz djelatnosti firme. Takođe posjeduje najsavremenije instrumente za sva potrebna mjerenja na svim vrstama radova iz oblasti telekomunikacija, kao i ostalu opremu i mehanizaciju. Za ovaj posao bi izdvojili instrumente: power source (optički izvor) (1310 nm, 1550 nm, 1625 nm), power meter (mjerač optičke snage), optički reflektometar (1310 nm, 1550 nm, 1625nm) (OTDR), fuzioni splajser za optička vlakna, multimodna i monomodna, kai i za vlakna asa nultom disperzijom, sjekač za optička vlakna, mašina za upuhivanje optičkog kabla i komplet alata za pripremu optičkog kabla.

 

 

Djelatnost firme TELINVEST d.o.o. Sarajevo

 

Istraživanje, razvoj, projektovanje i izvođenje svih vrsta radova iz oblast telekomunikacija, informatike, mjerno-regulacione i signalno-sigurnosne tehnike po sistemu inžinjeringa, najvažnija su područja djelatnosti firme TELINVEST d.o.o. Sarajevo.

 

Funkcionalne cjeline TELINVEST d.o.o. Sarajevo

 

Projektni biro

Oblast telekomunikacija

Oblast uslužne djelatnosti

 

Projektni biro

 

Na području istraživanja, razvoja i projektovanja TELINVEST d.o.o. Sarajevo izrađuje:

Studije, proizvodne programe, perspektivne planove, investiciono-tehničku dokumentaciju, idejna rješenja, idejne projekte, izvedbene projekte investicionih programa iz oblasti telekomunikacija, zatim signalno-sigurnosne tehnike, instalacija slabe i jake struje, te vrši snimanje geodetskih podloga i katastra podzemnih instalacija.

 

Oblast telekomunikacija

 

U oblasti telekomunikacionih objekata i postrojenja TELINVEST d.o.o. Sarajevo obavlja radove na izgradnji, montaži i investicionom održavanju telekomunikacionih, signalno-sigurnosnih uređaja i postrojenja i to:

- kablovske telefonske mreže za javni saobraćaj svih vrsta i veličina (lokalne pristupne telefonske mreže i distributivne mreže)

- kablovske optičke linije za sva rastojanja i kapacitete prenosa

- vazdušne telekomunikacione linije svih vrsta

- instalacije svih vrsta za telekomunikacione uređeje i postrojenja

- uređaje za privatnu upotrebu drugih korisnika

- montažu signalno-sigurnosnih uređaja za regulaciju željezničkog i cestovnog saobraćaja

- sve vrste kućnih instalacija slabe i jake struje

 

- telefonske instalacije, instalacije vatrodojave, protiv provale, panik rasvjete

- instalaciju opreme video sistema i kablovske televizije (CATV), kontrole ulaza i drugih

 

- instaliranje, umjeravanje i puštanje u rad opreme centralnog sistema, nadzora i računarskih mreža

- kao i mjerenja i atestiranja iz našeg djelokruga rada

 

Osim navedenog TELINVEST d.o.o. Sarajevo vrši izgradnju:

- kablovskih kanalizacija, okana i kablovskih galerija

 

Oblast uslužne djelatnosti

 

Iz područja transportnih usluga TELINVEST d.o.o. Sarajevo obavlja:

- prevoz materijala, opreme i ljudstva do gradilišta

- izvodi radove građevinskom mehanizacijom

 

TELINVEST d.o.o. Sarajevo je registrovan da vrši usluge za treća lica u zemlji i inostranstvu.

 

Dosadašnje aktivnosti

 

U projektnom birou TELINVEST d.o.o. Sarajevo urađene su mnoge projektne dokumentacije svih vrsta iz oblasti telekomunikacija za potrebe Telecoma, sistema željeznice, za potrebe velikih industrijskih sistema i drugih korisnika na prostorima Bosne i Hercegovine.

Dosadašnje aktivnosti „TELINVEST“ d.o.o. Sarajevo obuhvataju izgradnju najznačajnijih telekomunikacionih objekata, brojne pristupne telekomunikacione mreže, spojne opto i klasične sisteme prenosa, instalaciju brojnih kućnih telefonskih centrala, sistema kablovske CATV televizije, signalno-sigurnosne tehnike širom bosne i Hercegovine. Sve ovo urađeno je samostalno, ali i u kooperaciji sa zančajnim svjetskim isporučiocima opreme.

 

Planovi

 

U budućnost TELINVEST d.o.o. Sarajevo planira razvoj poslovnih aktivnosti u svim oblastima svoje djelatnosti. Osnovna koncepcija razvoja bazirana je planovima razvoja telekomunikacija u Bosni i Hercegovini i svijetu, kao i poslovima vezanim za taj razvoj.

Više od jedne decenije tradicije u ovoj oblasti garancija su da će TELINVEST d.o.o. Sarajevo - pouzdani partner za uspješnu poslovnu saradnju, opravdati poklonjeno povjerenje.